24.05.2015

Spas za Petrovinu bio je prokop na cesti prema Kušancu, kojim je otjecao višak vode