15.11.2018

Katja Matković Mikulčić dobri duh goričke kulture

katja matkovic portretRavnateljica Gradske knjižnice Velika Gorica Katja Matković Mikulčić, viši knjižničar, ovih je dana obilježila 40 godina neprekidnog rada u kulturi.

Rođena je u Vrbanju na Hvaru. Od 2005. do danas ravnateljica je Gradske knjižnice Velika Gorica.

U svom radu uspješno surađuje sa ustanovama, udrugama i pojedincima Grada Velike Gorice, Zagreba, Zagrebačke županije i šire, a sve u cilju promicanja informiranja, knjige i čitanja, što je primarna zadaća knjižnica. Gradska knjižnica Velika Gorica kao mjesni pristup znanju postala je značajan čimbenik u izgradnji demokratskog društva kroz mogućnost informiranja i obrazovanja svih kategorija korisnika lokalne zajednice. O radu Gradske knjižnice Velika Gorica pregledno govori monografija o njezinom radu izdana 2016. u povodu 130-te obljetnice otvaranja Prve čitaonice u Velikoj Gorici.

Sudjelovala je 2016. godine  u izradi Strategije kulturnog razvoja Zagrebačke županije #kultura 697. Od 2014. predsjednica je Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva. U Gradsku knjižnicu Velika Gorica uvela je 2013. godine prvi e-čitač. Od 2010. do 2014. bila je predsjednica Zagrebačkog knjižničarskog društva i potpredsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva te članica Hrvatskoga knjižničnog vijeća, savjetodavnog tijela pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Od 1979. do 1993. godine radila je kao stručni suradnik za kulturu u Centru za kulturu Radničkog sveučilišta Moša Pijade.

U svom radu Katja Matković Mikulčić organizirala je veliki broj tribina, predavanja, izložbi i promocija.

 

PROJEKTI, PRIZNANJA, POSTIGNUĆA I USAVRŠAVANJA

Gospođa Katja je, aktivno sudjelujući u radu stručnih tijela i komisija, izlaganjima na skupovima i savjetovanjima, pridonosila razvoju i ugledu struke te po osnovi članstva u različitim povjerenstvima i radnim grupama sudjelovala u raspravama, donošenju stručnih dokumenata i programskih akata /Strategija, Zakona i Pravilnika/.  Organizirala je stručni skup Juraj Mulih – apostol hrvatskog naroda (2014. godine) te bila organizator izdavanja i urednica Zbornika sa stručnog skupa (2015. godine). Sudjelovala je u realizaciji projekta Kućica za knjige u Parku dr. Franje Tuđmana (Little Free Library) 2014. godine. Radila je i na projektu vođenog čitanja u Kaznionici Turopolje 2012. godine. Rezultati tog projekta prezentirani su u knjizi Željke Bagarić Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj.

Sustavno je promicala važnosti knjižničarske struke u društvu i lokalnoj zajednici. Uspostavila je suradnju s nizom regionalnih knjižničarskih društava. U suradnji s Goethe-Institutom u Zagrebu kao predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva 2011. organizirala i sudjelovala na seminaru Uspješnije poslovanje knjižnice: Koncepcije marketinga i menadžmenta usmjerene na korisnike koji je vodila dr. Hannelore Vogt, direktorica Gradske knjižnice Köln. Godine 2010. Gradska knjižnica Velika Gorica bila je organizator i nositelj projekta obilježavanja 400. godišnjice rođenja Jurja Habdelića, što je uključivalo organizaciju Znanstvenog skupa o njegovom životu i djelu, pripremu i izdavanje pretiska njegovog djela Zerczalo Marianzsko (1662.) te izdavanje Zbornika radova sa Znanstvenog skupa koji je uredila.

Gradska knjižnica bila je nakladnik zbirke pjesama Izabrane pjesme albanskog pjesnika Visar Zhiti.

Godine 2009. gospođa Matković Mikulčić inicirala je projekt Knjižnica u gostima kroz koji se nastoji približiti knjiga i važnost čitanja u prigradskim naseljima koja nemaju autobusnu vezu s Gradom Velika Gorica, iako su u njegovom sastavu. Projekt traje i dalje i iznimno je dobro prihvaćen. U suradnji s Albanskim veleposlanstvom u Zagrebu od 2008. aktivno je sudjelovala u aktivnostima albanske manjine u Velikoj Gorici i Zagrebačkoj županiji. Iste godine bila je gost velikog sajma knjiga u Tirani na poziv albanskog izdavača Botimet toena koji je izdao prijevod knjige Divlji konj na albanski jezik književnika Božidara Prosenjaka. Na sajmu je predstavila knjigu i književno stvaralaštvo Božidara Prosenjaka uz prigodnu izložbu njegovog cjelokupnog književnog opusa te izdanja knjiga koje je financijski poduprla Zagrebačka županija.

Gradska knjižnica Velika Gorica 2007. godine dobila je Nagradu Grada Velike Gorice za iznimna dostignuća u obavljanju knjižničarske djelatnosti te razvoju kulture, obrazovanja i informiranja građana u Velikoj Gorici.

Godine 2006. Gradska knjižnica Velika Gorica bila je nositelj i organizator otvaranja Mjeseca hrvatske knjige. Članica Programskog odbora MHK.

 

Katja Matković Mikulčić se bavi i istraživanjem turopoljske baštine, prikupila je veliku građu za Zavičajnu zbirku, napisala nekoliko publikacija na tu temu te recenzirala brojna izdanja iz tog područja: – Monografija Gradska knjižnica Velika Gorica u lokalnoj zajednici: 130 obljetnica otvaranja Prve čitaonice u Velikoj Gorici, Gradska knjižnica Velika Gorica, 2016. – urednica; – Monografija Hrast – drvo Turopolja, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Velika Gorica, 2011.; – Urednica Leksikona suvremenih velikogoričkih pisaca, Gradska knjižnica Velika Gorica, Velika Gorica, 2006.; – Monografija Obitelj Šenoa i Turopolje, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Velika Gorica, 2006.; – Monografija Turopoljski kipci Mate Mihinice, Turistička zajednica Grada Velike Gorice, Velika Gorica, 2005.; – Svetom Jurju u pohode, Turistička zajednica Grada Velike Gorice, Velika Gorica, 2003.; – Jedna od urednica prve velikogoričke monografije Velika Gorica, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Velika Gorica, 2000. Monografija je dobila županijsku nagradu.; – Monografija Crkve i kapele Odranskog i Pokupskog dekanata, Narodno sveučilište Velika Gorica, Velika Gorica, 1998.

Kontinuirano se bavi spisateljskim radom.

Knjige za odrasle:

– Prozori duše, BIAKOVA d.o.o., Zagreb, 2013.

– Otočni kalendar, Gradska knjižnica Velika Gorica, Velika Gorica, 2008.

Mediteranska trilogija za djecu:

– Priče o smokvi, Knjižni centar, Velika Gorica 2002.

– Priče o vinovoj lozi, Nova stvarnost, Zagreb, 1999.

– Priče o maslini, Narodno sveučilište Velika Gorica, Velika Gorica, 1995.

Neke priče iz tih knjiga su uvrštene u školske udžbenike.

Urednica knjiga:

– Zlatica Šandor: Povratak zaboravljenim igrama, Gradska knjižnica Velika Gorica, Velika Gorica, 2015.

– Božidar Prosenjak: Između srži i margine, Stajer-graf, Zagreb, 2006.

Autorica je brojnih priloga u novinama, časopisima i na radiju te predgovora za knjige i izložbe.

Uredila je četiri broja Novog uveza, glasila Zagrebačkoga knjižničarskog društva.

– broj 15 (lipanj 2012.), broj 14 (prosinac 2011.), broj 13 (lipanj 2011.), broj 12 (prosinac 2010.)

Članica je Matice hrvatske – Ogranak Velika Gorica, gdje je jedno vrijeme obnašala dužnost tajnice Ogranka i urednice časopisa Luč.

Scenaristica je dokumentarnog filma Od kurije do Akademije – 120 godina Prve čitaonice u Velikoj Gorici, Gradska knjižnica Velika Gorica, 2006.

U nekoliko knjiga, zbornika i časopisa pojavljuje se kao autor priloga: Hvarski zbornik (1978.), Pisanica – hrvatski uskrsni običaji (1991.), Čitaonički i knjižnični pokret u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću (1996.), Turopoljski vjekopisi, biografski leksikon Turopolja (1996.), Gospodarski imenik Grada Velike Gorice i općina Orle, Kravarsko i Pokupsko (1996.), Ljetopis Grada Velike Gorice, (2006., 2007., 2009., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.), Pisani rubac Hrvatske, Zagrebačka županija, Zagreb, 2008.

Tijekom rada u Gradskoj knjižnici Velika Gorica organizirala brojne izložbe knjiga, tribine, istraživanja korisničkih potreba, književne susrete i promocije knjiga.

Članica različitih žirija i povjerenstava (Gavellinih večeri za kazališnu umjetnost, Lidrana za dječje književno stvaralaštvo, na gradskoj i županijskoj razini, Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice, Povjerenstva za dodjelu Zlatne povelje Zagrebačkoga knjižničarskog društva i Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva).

Suradnica je brojnih novina, časopisa, radija i televizije.

Uvrštena je u Biografsku enciklopediju vodećih žena i muškaraca Hrvatske Who is who u Hrvatskoj, 3. izdanje 2013.