19.01.2024

I ukrasne biljke mogu biti invazivne

 

JU Zeleni prsten tim (Large)

U Ljubljani je predstavljen novi slovensko-hrvatski projekt prevencije i upravljanja invazivnim stranim ukrasnim biljkama LIFE OrnamentalIAS. Deset partnera iz različitih sektora u idućih 6 godina posvetit će se traženju rješenja za problem ukrasnih invazivnih vrsta.

Glavna svrha šestogodišnjeg projekta LIFE OrnamentalIAS je ograničiti unošenje i širenje invazivnih stranih ukrasnih biljaka iz urbanih područja u prirodu te, kao rezultat toga, poboljšati staništa europski važnih životinjskih i biljnih vrsta u područjima ekološke mreže Natura 2000. Projekt vodi Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, a sudjeluje još 7 slovenskih te dva hrvatska partnera. Projekt vrijedan 7,8 milijuna eura sufinanciraju Europska unija iz Programa LIFE, Ministarstvo prirodnih resursa i prostora (SLO) te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (HR).

Luka Basrek (Large)

 

  Luka Basrek, predstavnik hrvatskih partnera, Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije i Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, izrazio je zadovoljstvo što može surađivati s tako važnim i stručnim institucijama iz Slovenije te se veseli suradnji i provedbi projektnih aktivnosti. “Suradnja Slovenije i Hrvatske vrlo je važna u kontroli stranih invazivnih vrsta. Slovenija ima puno iskustva s europskim projektima iz Programa LIFE, stoga ovaj projekt vidimo kao priliku za razmjenu znanja i iskustava i bolju međunarodnu suradnju.”

 Sonja Rozman, voditeljica izrade projekta, dodala je da za invazivne biljke ključna prevencija. Naglasak je uglavnom na ranom otkrivanju i brzoj reakciji jer je inače uklanjanje zahtjevno, dugotrajno i vrlo skupo. U projektu će se uklanjanjem i poboljšanim upravljanjem invazivnim stranim biljkama poboljšati stanje čak 17 stanišnih tipova i 7 životinjskih i biljnih vrsta značajnih za Europsku uniju, uključujući područja Natura 2000 u Sloveniji i Hrvatskoj. Projektne aktivnosti odvijat će se u čak 13 pilot područja. Dva pilot područja su u Hrvatskoj: Posebni ornitološki rezervat Sava – Strmec i potok Bregana, a u Sloveniji će biti obuhvaćena sljedeća područja: Vrbina, Volčeke, Tržiška Bistrica, Sava, Posočje, Planinsko polje, Cerkniško jezero s Cerkniščicom, Nanoščica, Krajinski park Tivoli, Rožnik i Šišenski hrib, Jovsi, Cerje. Sva područja su važna za očuvanje prirode, tj. ili  Natura 2000 područja ili zaštićena područja i/ili zaštićene prirodne vrijednosti.

Hrvatski partneri (Large)

Direktor Zavoda Republike Slovenije za zaštitu prirode Teo Hrvoje Oršanič, zahvalivši kolegama, partnerima, podupirateljima i sufinancijerima projekta na pripremi projekta i dobivenoj potpori skrenuo je pozornost na problem stranog ukrasnog bilja koje može biti invazivno i uzrokovati velike štete za zavičajne vrste, iako su nam lijepe i drage.  Projekt LIFE OrnamentalIAS sredstva će koristiti za rješavanje problema ukrasnih invazivnih stranih biljaka koje uzrokuju brojne negativne učinke na gospodarstvo, sigurnost hrane i ljudsko zdravlje, a prije svega na biološku raznolikost područja. Oršanič je također dodao da je negativan utjecaj na bioraznolikost još veći u najvažnijim područjima za očuvanje prirode, primjerice zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Istaknuo je važnost zaštite prirode za zajednicu.

Sačuvajmo raznolikost prirode, ukrasimo si život bez invazivnih stranih vrsta!

 

Grupna fotografija (Large)