30.07.2021

Svjetski dan rendžera

Međanorodni dan randžera (1)

 

Svjetski dan rendžera obilježava se 31. srpnja u spomen na ubijene i ranjene rendžere koji su stradali na dužnosti te se slavi rad rendžera koji svojim predanim radom štite svjetska, prirodna i kulturna bogatstva. Prvi Međunarodni dan rendžera obilježen je 2007. godine, na inicijativu Međunarodne udruge rendžera. Obavljajući ovaj posao godišnje smrtno strada oko 150 rendžera, većinom u Aziji i Africi, ali se stradavanja događaju i u Europi, bilo da se radilo o događanjima u prometu, uslijed prirodnih nepogoda, u raznovrsnim akcijama spašavanja, a u posljednje vrijeme i od virusa COVID-19.

 

U Hrvatskoj su rendžeri čuvari prirode koji vrše neposredan nadzor u zaštićenim područjima, a zaposleni su u javnim ustanovama koje upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima prirode ili zaštićenim područjima županija. Posao čuvara prirode je više od obične šetnje u prirodi: čuvar prirode je na terenu neovisno o godišnjem dobu, klimatskim uvjetima ili dobu dana, a posjeduje i raspolaže znanjem o ekologiji, zaštiti prirode te prirodnim i kulturnim vrijednostima i procesima pojedinog zaštićenog područja.

 

Hrvatski čuvari prirode, baš kao i njihove kolege u cijelom svijetu, prvenstveno su ljubitelji prirode, koju su svoju ljubav u životinjski i biljni svijet pretvorili u svakodnevni posao.  Kako bi svoj posao mogli što kvalitetnije obavljati i na zadovoljstvo cijele društvene zajednice, 2010. godine osnovali su svoju strukovnu udrugu Hrvatski rendžer. Udruga je osnovana u cilju unapređenja struke čuvara prirode putem njihovog kontinuiranog i cjeloživotnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i radi promicanja same zaštite prirode te uloge samih rendžera u očuvanju zaštićenih područja.

 

Cijeneći doprinos svojih stradalih kolega u obrani zaštite prirode rendžeri diljem svijeta su pokrenuli projekt „The thin green line“, kojim se prikupljaju novčana sredstva i druge donacije, kako bi se pomoglo obiteljima stradalih kolega.

 

Svjetski dan rendžera, dan je posvećen svim čuvarima prirode i njihovoj ulozi u zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine. Budimo uz rendžere na Svjetski dan rendžera.

Međunarodni dan randžera (1)